Introducció a la seguretat informàtica (nivell avançat)

  • Ciberseguretat
  • Tuesday 21 March 2023

Curs centrat en l’àrea de seguretat de la informació amb l’objectiu d’apropar a l’alumne a tècniques de detecció i prevenció d’atacs informàtics.

El curs persegueix el desenvolupament d’un perfil de professional que permeti reduir els riscos derivats d’amenaces informàtiques en empreses i entitats públiques. S’espera que els participants adquireixin els coneixements necessaris per entendre i posar en pràctica els procediments bàsics de tot el cicle de la seguretat: des de l’amidament dels riscos fins l’anàlisi forense passant per auditoria de sistemes i monitorització d’elements.

L’activitat, té un caràcter totalment pràctic, pel que com a mínim el 50% del temps es basarà en la resolució de diferents casos mitjançant els coneixements adquirits amb l’ajuda d’un professional altament qualificat.

Es requereixen coneixements previs de Xarxes TCP/IP així com de maneig de sistemes Linux a nivell d’usuari. No cal que l’alumne tingui coneixements previs de seguretat informàtica.

Objectiu de l'acte

  • Conèixer i aplicar a un nivell bàsic les tècniques de detecció i prevenció de riscos informàtics.
  • Desenvolupar la capacitat per reduir els riscos derivats de les amenaces informàtiques en tot tipus d’organitzacions.
  • Conèixer els fonaments bàsics i una introducció a les metodologies en els diferents nivells del cicle de seguretat: des de la identificació i mesurament dels riscos, l’auditoria de sistemes, l’anàlisi forense i la monitorització d’elements.
  • Possibilitar l’accés, si no es disposa del coneixement previ suficient, als cursos següents del programa per obtenir l’Acreditació en Network Security Manager.

T'interessa si ets...

Responsables de seguretat informàtica dels departaments TIC de les organitzacions que vulguin accedir a l'Acreditació en Network Security Manager o actualitzar i posar al dia els seus coneixements en l'àmbit de la Ciberseguretat, estudiants d'Informàtica i/o Telecomunicacions que vulguin orientar la seva carrera professional en l'àrea de la seguretat informàtica o professionals interessats a ampliar el seu coneixement teòric i pràctic en un tema de creixent importància pels departaments d'IT i control intern de les organitzacions.