SMARTFAB: Manteniment predictiu per al tren de laminatge d’una planta siderúrgica

  • Intel·ligència artificial
  • Thursday 25 May 2023 A les 16.00 h

La laminació és l’últim pas en la fabricació de l’acer i consisteix en la deformació plàstica dels lingots o semiproductes d’acer. Es duu a terme en els denominat trens de laminació, mitjançant l’acció mecànica de dos corrons que, girant a la mateixa velocitat i en sentits contraris, exerceixen una pressió que aconsegueix una reducció de la secció transversal del material. El procés en cada línia de laminació és únic, ja que cada forn, caixa, etc. són diferents. Donada aquesta casuística de la indústria, no existeix un sistema de manteniment predictiu estàndard per a línies de laminació i cal crear un ad hoc.

A causa dels tipus de processos en la indústria -en calent o en fred- i a la gran variabilitat de la casuística de l’entorn i de la mateixa producció, el projecte SMARTFAB buscarà mitjançant la intel·ligència artificial detectar possibles desviacions en els processos, la qual cosa permetrà detectar fallades en la planta abans que es produeixin. També pretén predir el funcionament dels sistemes, la qual cosa permetrà saber quan és necessari un manteniment de la planta i planificar-lo amb temps. Tot això comportarà un coneixement en temps real i detallat de l’estat de la fàbrica.

La recerca ha indagat en algorismes únics i innovadors perquè mai s’ha creat un sistema de manteniment predictiu per a una línia de laminació usant les variables que s’utilitzaran en el present projecte. En particular, s’han utilitzat dades del forn, el tren de laminació i la palanqueta en diferents estats del procés.

Les empreses Celsa, Artelnics, T2C i EMIG conformen el consorci del projecte que compta amb la coordinació de secpho. Pots llegir més sobre el projecte aquí.

El projecte ha estat beneficiari dels fons Next Generation EU canalitzats pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme dins del programa de suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores, l’objectiu de les quals és digitalitzar la indústria.

Ara es presenta a l’ecosistema de secpho a través d’una sessió informativa, en la qual es donaran a conèixer els termes de la recerca i els resultats obtinguts en aquest projecte.