Lideratge eficaç

  • Serveis Transversals
  • Friday 14 April 2023 De 09.00 h a 13.00 h

Liderar no és només dirigir, sinó també aprendre a implicar i gestionar el compromís dels equips i les persones que estan al nostre càrrec.