Masterclass Generative AI & LLMs

  • Intel·ligència artificial
  • Tuesday 16 May 2023 De 15.30 h a 17.00 h

L’objectiu d’aquesta classe magistral, presentada per NTT DATA, és explorar el món de la IA Generativa i la LLM, amb un fort focus en les últimes tècniques, tipus i aplicacions de la IA. Aprofundirem en el concepte de IA i les seves possibles aplicacions, inclosos els LLM d’avantguarda com GPT-3, LaMDA i BLOOM. A més, examinarem les consideracions ètiques i els riscos potencials associats a l’ús d’aquests models lingüístics.

A través d’exemples pràctics i estudis de casos, il·lustrarem com la IA Generativa pot utilitzar-se per a impulsar el progrés i contribuir al desenvolupament de la societat, explorant al mateix temps conceptes ètics clau com la transparència, la supervisió humana i la reducció de biaixos.

 

Objectiu de l'acte

L’objectiu d’aquesta classe magistral, presentada per NTT DATA, és explorar el món de la IA Generativa i la LLM, amb un fort focus en les últimes tècniques, tipus i aplicacions de la IA.

T'interessa si ets...

Dirigida a capa directiva, gestió i decisors /estrategs en la implantació de solucions AI.