PROPERA EDICIÓ – Postgrau Direcció de la Transformació Digital

  • Serveis Transversals
  • Tuesday 01 October 2024 Divendres: 16:30 a 20:30 Dissabte: 09:30 a 13:30
  • 3.900€

La Transformació Digital (TD) és un dels majors reptes econòmics i socials per a la competitivitat de les empreses arreu del món. Les organitzacions de qualsevol sector han d’adaptar les seves estructures i el seu funcionament als nous models de negoci, als diferents entorns competitius i als canvis en les cadenes de valor, així com incorporar nous perfils professionals. Els líders i gestors de les organitzacions han de ser capaços d’adquirir de forma ràpida noves habilitats, metodologies i competències. També han de conèixer l’impacte, els reptes i les oportunitats de les noves tecnologies disruptives i incorporar nous conceptes en els processos de presa de decisions. Tot això, per tal d’aconseguir organitzacions àgils, adaptables al canvi i, per tant, competitives i sostenibles en el temps.

La formació adequada dels perfils directius i els comandaments intermedis és clau per realitzar una TD de les organitzacions ràpida, consistent i efectiva.

Aquest postgrau en Direcció de la Transformació Digital capacitarà l’estudiantat per impulsar, dissenyar, gestionar i liderar la transformació digital de diferents empreses i organitzacions amb les millors garanties d’èxit.

L’equip docent està format per professionals de llarga experiència en el món professional i tecnològic, que han liderat i gestionat diverses TD en diferents àmbits. Al llarg del programa, es treballaran tots els elements que intervenen en la TD d’una organització: l’estratègia corporativa, la revisió i definició del model de negoci centrat en el client, la gestió del canvi associada a la cultura i a les persones de la seva organització, la dada com a eix bàsic i estratègic del negoci, la innovació digital, les noves plataformes i metodologies, fins a la ciberseguretat i les tecnologies disruptives (com la intel·ligència artificial, la internet de les coses o el blockchain).

Aquest programa ofereix una visió de direcció executiva, pràctica i aplicada de la TD, centrada en casos d’ús, un fet que fomenta la visió crítica dels alumnes. A més, durant el programa es faran equips de treball per al desenvolupament d’un projecte real.

Al llarg del programa comptarem amb algunes conferències de professionals, persones expertes en temes complementaris (realitat augmentada, tecnologies quàntiques, etc.) per conèixer-ne l’estat present i futur.

Objectiu de l'acte

  • Adquirir una visió global de la TD que abasti les funcions empresarials, les tecnologies i les persones.
  • Entendre els reptes i les oportunitats que comporta la TD de les organitzacions.
  • Analitzar de forma conjunta la integració de les tecnologies disponibles per crear iniciatives o accions de valor en el marc dels projectes de TD.
  • Saber alinear l’estratègia global de l’organització amb l’estratègia de TD.
  • Identificar les habilitats de lideratge per tal d’implicar totes les persones de l’organització en la TD.
  • Conèixer bones pràctiques de TD en diferents empreses, així com casos en els quals no s’ha assolit l’èxit ni els objectius fixats.

T'interessa si ets...

Professionals que ocupin o vulguin ocupar càrrecs de responsabilitat i estiguin involucrats en la TD de l'organització, sigui d’una empresa, organisme o entitat pública o privada. Poden provenir d'àrees tan diverses com direcció general, màrqueting/comercial, finances, recursos humans, legal, operacions, producció o innovació, o tant de les TIC com de les tecnologies operacionals. Particularment dirigit a perfils directius (CDO, CEO, CIO i comandaments intermedis) i responsables de l'estratègia empresarial (CFO, COO, CHRM, CMO i CSO) que participaran en el disseny i en la direcció de plans estratègics de TD. Professionals amb experiència en la direcció i la gestió de projectes i serveis que vulguin actualitzar els seus coneixements per participar en programes i projectes estratègics de TD.