Simulació de sistemes mecànics mitjançant elements finits (bàsic)

  • Fabricació avançada i robòtica
  • Monday 01 May 2023 - Tuesday 30 May 2023 Dimecres 16 h - 20 h i divendres 8.30 h - 13.30 h i 14.30 h - 17.30 h (A convenir)
  • 800€

CONTINGUT DEL CURS

  • Introducció a resistència de materials i teories de fallada
  • Introducció al mètode dels elements finits
  • Introducció a Ansys: Interfície i definició del projecte
  • Parells cinemàtics i tipus d’unió a Ansys
  • Tipus de restriccions i contactes
  • Criteris a l’aplicació del mallat en una simulació
  • Càlcul de tensions i deformacions amb Ansys

Objectiu de l'acte

Proporcionar als assistents els conceptes i coneixements mínims necessaris per analitzar i interpretar simulacions realitzades mitjançant elements finits.

T'interessa si ets...