Simulació de sistemes mecànics mitjançant elements finits (mitjà)

 • Ciberseguretat
 • Fabricació avançada i robòtica
 • Thursday 01 June 2023 - Friday 30 June 2023 Dimecres 16-20h i divendres 8:30h-13:30h i 14:30h-17:30h (A convenir)
 • 900€

CONTINGUT DEL CURS

 • Simulació de mallat complex, validació del mallat i bones pràctiques
 • Simetria
 • Submodelling
 • Elements biga i moll
 • Teoria i modelitzat de rodaments
 • Teoria de vibracions (freqüències de ressonància), anàlisi modal
 • Teoria i modelització de la fatiga en elements metàl·lics amb FEM
 • Resolució d’errors típics

Objectiu de l'acte

Proporcionar als assistents els conceptes i coneixements necessaris per fer simulacions de peces mecàniques mitjançant elements finits.

 

T'interessa si ets...

Enginyers i tècnics amb base de càlcul de components mecànics i FEM.