Cas d’ús Impressió 3D: Manipuladors i pinces per robots col·laboratius

  • Fabricació additiva i impressió 3D

Manipuladors i pinces de molt baix inèrcia per a robots col·laboratius. Solucions mitjançant fabricació additiva.