Curs en robòtica

  • Fabricació avançada i robòtica
  • Monday 24 October 2022 - Friday 16 December 2022 Dilluns, dimecres i divendres de 18.00 h a 21.00 h
  • Curs subvencionat dirigit a persones treballadores ocupades que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. (excepte treballadors de la Administrció Pública)

Objectiu de l'acte

Objectius generals:

  • Adquirir coneixements bàsics de l’estructura dels elements fonamentals de robòtica i programació de robots abb.
  • Conèixer el camp d’utilització d’un robot.

Objectius específics:

  • Presentar els tipus més comuns de robots que existeixen en el mercat.
  • Analitzar els diferents sistemes d’accionament que es presenten.
  • Determinar els avantatges i inconvenients que puguin existir en la seva implantació.
  • Rebre una visió general de les diferents àrees tecnològiques implicades a l’hora de decidir sobre la implantació d’un sistema robotitzat

T'interessa si ets...

Treballadors en actiu.