Neurolideratge

  • Serveis Transversals
  • Friday 13 September 2024 - Friday 18 October 2024 Curs que s’impartirà a través de material didàctic multimèdia dins del Campus virtual de Pimec. L’alumne disposarà de videoconferències complementàries amb el tutor-formador els dilluns 16/09, 30/09 i 14/10 18:00 a 20 hores.

Quan lideres un grup, un dels teus reptes és aconseguir el màxim potencial de cadascuna de les persones que conforma el teu equip. Amb el Neurolideratge identificaràs els processos cerebrals que expliquen la teva conducta i la del teu equip, de manera que et permeti establir motivacions diferencials que farà que cada professional pugui expressar el seu màxim potencial i, en conseqüència, el de l’empresa.

Objectiu de l'acte

Objectius generals:

  • Identificar dominàncies cerebrals als equips de treball i millores en les habilitats toves a través de la neurociència.

Objectius específics:

  • Descriure el funcionament del nostre cervell, la seva estructura, les seves característiques principals, les diferents dominàncies cerebrals, així com la forma en què està programat.
  • Identificar els estils de lideratge a través de la intel·ligència emocional i la neurociència.

T'interessa si ets...

  • Requisits Participants En cas de no complir amb els requisits o no trobar la documentació acadèmica, podeu accedir en aquesta formació realitzant una senzilla prova d’accés en format Online. REQUISITS: Títol FP Bàsica, Graduat en ESO, haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, Certificat de professionalitat nivell 1 o qualsevol titulació superior. Observacions: Aquest curs es desenvoluparà en modalitat ONLINE. Aquesta modalitat us permetrà realitzar el curs al campus virtual on podreu compaginar l’aprenentatge ONLINE dels continguts teòrics i la realització d’exercicis pràctics al vostre ritme, en funció de la vostra disponibilitat, i sempre amb l’acompanyament del tutor/a per orientar-vos en tot allò que sigui necessari. De forma complementària, podeu assistir a les classes en directe per VIDEOCONFERÈNCIA amb el tutor/a segons el calendari detallat a l’apartat de l’horari. Les videoconferències no es graven. El contingut del curs és en català. Curs subvencionat.