Curs PATC (online): Managing distributed data with Hecuba and dataClay

  • Supercomputació
  • Thursday 26 January 2023 De 10.00 h a 17.30 h
  • No hi ha quota d'inscripció. El curs és gratuït.

L’objectiu d’aquest curs és donar una visió general de les solucions d’emmagatzematge de BSC, Hecuba i dataClay. Aquestes dues plataformes permeten emmagatzemar i manipular fàcilment dades distribuïdes des d’aplicacions orientades a objectes, permetent als programadors manejar la persistència d’objectes usant les mateixes classes que usen en els seus programes, evitant així les transformacions que consumeixen temps entre models de dades persistents i no persistents. A més, Hecuba i dataClay permeten als programadors gestionar de manera transparent les dades distribuïdes, sense preocupar-se per la seva ubicació. Això s’aconsegueix afegint un conjunt mínim d’anotacions en les classes.

Tant Hecuba com dataClay poden funcionar de manera independent o integrar-se amb el model de programació i el runtime de COMPSs per a facilitar la paral·lelització d’aplicacions que manegen dades persistents, proporcionant així un mecanisme integral que permet l’ús eficient de solucions d’emmagatzematge persistent des d’entorns de programació distribuïda.

Totes dues plataformes ofereixen una interfície comuna al desenvolupador d’aplicacions que facilita l’ús de l’una o l’altra solució en funció de les necessitats, sense necessitat de modificar el codi de l’aplicació. A més, ambdues disposen de característiques addicionals que permeten al programador aprofitar les seves particularitats.

Objectiu de l'acte

En el curs es donarà a conèixer la sintaxi de COMPSs, la metodologia de programació i una visió general del funcionament intern. Els assistents rebran una primera lliçó sobre programació amb COMPSs que els permetrà començar a programar amb aquest framework.

També es realitzarà una pràctica amb senzills exercicis introductoris. Els alumnes que finalitzin aquest curs seran capaços de desenvolupar aplicacions COMPSs senzilles i executar-les tant en un recurs local com en una plataforma distribuïda (inicialment en un núvol privat).

Els exercicis s’impartiran en Python i Java. En el cas de Python, s’utilitzaran quaderns Jupyter en alguns dels exercicis.

T'interessa si ets...